یک عدد قهوه گانودرما

+

یک عدد سبوس برنج

هدیه

یک عدد شامپو روغن کنجد

هدیه تیم کالا

شامپو حاوی عصاره کنجد

با خرید یک عدد از قهوه های گانودرما و یک عدد سبوس تیم کالا برای شما یک عدد شامپو روغن کنجد به عنوان هدیه ارسال می نماید

 یک عدد قهوه گانودرما

+

یک عدد سبوس برنج

هدیه

یک عدد شامپو روغن کنجد

هدیه تیم کالا

صابون قارچ گانودرما- دست و صورت

با خرید دو عدد از قهوه های گانودرما و یک عدد سبوس تیم کالا برای شما یک عدد صابون قارچ گانودرما به عنوان هدیه ارسال می نماید

سه عدد قهوه گانودرما

+

یک عدد سبوس برنج

هدیه

یک عدد شامپو گانودرما

هدیه تیم کالا

شامپو عصاره قارچ گانودرما روزانه

با خرید سه عدد از قهوه های گانودرما و یک عدد سبوس تیم کالا برای شما یک عدد شامپو گانودرما روزانه به عنوان هدیه ارسال می نماید